Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Bản Chát, Bản Nà Khiết - xã Mường Cang - Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu
02132489565 Fax: 02133783579
http://hqbc.vn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lượt xem: 415

| |

Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Lương: Thỏa thuận
Phụ cấp:

- Theo quy định của Nhà nước
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam và theo quy định trả lương của Công ty


Lượt xem: 324

Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập tại Quyết định số 787/QĐ-EVN ngày 20 tháng 11 năm 2012 trên cơ sở tách Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát trực thuộc Ban Quản lý dự án Thủy điện 1. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 4 năm 2013, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3).

Từ khi đi vào hoạt động, Công ty HQBC đã nhanh chóng ổn định tổ chức, không ngừng phát triển đảm bảo quản lý vận hành an toàn Nhà máy thủy điện Bản Chát đầu năm 2013 và thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất đối với Nhà máy Thủy điện Huội Quảng.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014, Công ty HQBC chính thức chuyển về trực thuộc Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định số 9669/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương. Công ty HQBC đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập lại tại Quyết định số 17/QĐ-EVN ngày 19 tháng 01 năm 2015.

Là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty HQBC có trụ sở đặt tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Nậm Mu (nhánh cấp 1 Sông Đà) là thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng có tổng công suất lắp máy 740MW, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 2,6 tỷ KWh.

Những thành tích đạt được

Từ khi tiếp quản vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Chát (tháng 02/2013) và Nhà máy thủy điện Huội Quảng (tháng 12/2015), Công ty HQBC đã vận hành an toàn, hiệu quả, kinh tế. Sản lượng điện sản xuất hàng năm đều vượt sản lượng điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Cụ thể:

Năm

Sản lượng điện được giao (triệu KWh)

Sản lượng điện thực hiện (triệu KWh)

Đạt so với kế hoạch (%)

2013

655

686,31

104,78

2014

745

815,18

109,50

2015

655

775,48

118,39

2016

2.034

2.280,71

112,13

2017

2.220

2.804,17

126,31

2018

2 215

2.889,19

130,44

2019

2.249

2.721,68

121,02

2020

2.066

2.852,6

138,07

2021

2.167

2.283,72

105,39

2022

2.250

2.670

118,7

Những hình thức khen thưởng cao quý mà Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đạt được:

Năm 2013:

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2013” tại Quyết định số 1070/QĐ-EVN ngày 25/12/2013.

Năm 2014:

- Bằng khen của Bộ Tài chính tặng về “Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế 2014” tại Quyết định số 890/QĐ-BTC ngày 15/5/2015.

- Bằng khen của Bộ Công Thương về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014” tại Quyết định số 316/QĐ-BCT ngày 31/01/2015.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014” tại Quyết định số 1080/QĐ-EVN ngày 26/12/2014.

Năm 2015:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Đã có thành tích tham gia xây dựng công trình thủy điện Bản Chát góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc” tại Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 24/12/2015.

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp quản và vận hành nhà máy thủy điện Huội Quảng Bản Chát” tại Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 15/12/2015.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015” tại Quyết định số 1342/QĐ-EVN ngày 31/12/2015.

Năm 2016:

- Bằng khen của Bộ Công Thương về “Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng công trình Thủy điện Huội Quảng” tại Quyết định số 4528/QĐ-BCT ngày 16/11/2016.

- Bằng khen của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Đã thành tích xuất sắc trong công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/07/2016.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí” tại Quyết định số 388/QĐ-EVN ngày 25/4/2016.

Năm 2017:

- Cờ Thi đua của Bộ Công thương về “Đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ trong năm 2017” tại Quyết định 4885/QĐ-BCT ngày 29/12/2017.

- Bằng khen của Bộ Công thương về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2016” tại Quyết định số 1525/QĐ-BCT ngày 28/04/2017.

- Công ty được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về “Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2016” tại Quyết định số 904/QĐ-BTC ngày 22/05/2017.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016” tại Quyết định 216/QĐ-EVN ngày 06/3/2017.

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu” tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 11/10/2017.

Năm 2018:

- Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018” tại Quyết định số 1631/QĐ-EVN ngày 24/12/2018.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018” tại Quyết định số 410/QĐ-EVN ngày 29/3/2019.

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

Năm 2019:

- Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019” tại Quyết định số 600/QĐ-UBQLV ngày 23/12/2019.

- Bằng khen của Cục An toàn Lao động về “Đã có thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019” tại Quyết định số 68/QĐ-ATLĐ ngày 14/5/2020.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2018” tại Quyết định số 859/QĐ-EVN ngày 28/6/2019.

- Bằng khen của Tổng cục Thuế về “Đã có thành tích thực hiện tốt Chính sách, Pháp luật Thuế năm 2019” tại Quyết định số 931/QĐ-TCT ngày 22/7/2020.

Năm 2020:

- Bằng khen của Bộ Công thương về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020” tại Quyết định số 1303/QĐ-BCT ngày 23/4/2021.

- Bằng khen Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020” tại Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 23/4/2021 của.

- Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020” tại Quyết định số 1870/QĐ-EVN ngày 29/12/2020.

- Bằng khen của Công an tỉnh Lai Châu “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015-2020” tại Quyết định số 14/QĐ-CAT-PV05 ngày 25/9/2020.

Năm 2021:

- Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021” tại Quyết định số 1808/QĐ-EVN ngày 27/12/2021.

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Tập thể thực hiện tốt chính sách pháp luật, thuế năm 2021” tại Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 07/2/2022.

- Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La về “Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án PCCC” tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

Năm 2022:

- Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019” tại Quyết định số 642/QĐ-UBQLV ngày 20/12/2022.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022” tại Quyết định số 1749/QĐ-EVN ngày 16/12/2022.
Cổng thông tin Việc làm Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: 024 3838 6739 Hotline 1: 086.840.69.96
Hotline 2: 083.686.22.88 Fax: 024.38.389.633
Email: vieclam@humg.edu.vn

Copyright © 2017 - 2024: Bản quyền thuộc về Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất