Cổng thông tin việc làm http://vieclam.humg.edu.vn do Trường Đại Học Mỏ – Địa Chất  Quản lý và vận hành. Các thành viên trên Cổng thông tin việc làm là các sinh viên, người lao động có nhu cầu tìm việc, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, các tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm nhân sự và được Cổng thông tin việc làm http://vieclam.humg.edu.vn chính thức công nhận, cho phép sử dụng dịch vụ trên Cổng thông tin việc làm và các bên liên quan cung cấp.

I. Nguyên tắc chung

Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Cổng thông tin việc làm (sau đây gọi là: “Cổng thông tin việc làm với mục đích tạo ra một môi trường lành mạnh cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác trong giao dịch thông qua Cổng thông tin việc làm này

– Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Cổng thông tin việc làm có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế.

– Các giao dịch tại phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về thương mại điện tử và thông tin không nằm trong các danh mục cấm của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Các giao dịch thông qua Cổng thông tin việc làm phải được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo về nội dung, hình ảnh đi kèm.

– Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Cổng thông tin việc làm  là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

– Tất cả các nội dung trong bản quy chế tuân thủ theo hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch phải tuân thủ những quy định pháp luật về thương mại điện tử và nội dung quy chế của Cổng thông tin việc làm ban hành.

II. Quy định chung

– Cổng thông tin việc làm:  

Cổng thông tin việc làm do Trường Đại Học Mỏ Địa Chất  phát triển với tên miền là: http://vieclam.humg.edu.vn  chỉ dùng để cung cấp thông tin về việc làm và nhân sự tìm việc. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí thành viên.

Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

–  Địa chỉ giao dịch: http://vieclam.humg.edu.vn

Ngoài địa chỉ trên, Cổng thông tin việc làm http://vieclam.humg.edu.vn không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

– Lĩnh vực hoạt động của Cổng thông tin việc làm:

– Giới thiệu và kết nối việc làm, tuyển dụng nhân sự và các dịch vụ pháp luật cho phép;

– Việc kinh doanh các dịch vụ khác trên Cổng thông tin việc làm http://vieclam.humg.edu.vn chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

Cổng thông tin Việc làm Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: 024 3838 6739 Hotline 1: 086.840.69.96
Hotline 2: 083.686.22.88 Fax: 024.38.389.633
Email: vieclam@humg.edu.vn

Copyright © 2017 - 2024: Bản quyền thuộc về Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất